Shopconnector

Koppeling tussen jouw Magento webshop en jouw kassamanagementsysteem

Naast de fysieke winkel heb je natuurlijk ook een Magento webshop. Om de fysieke winkel en de webshop goed te laten functioneren is het nodig om beide winkels altijd up-to-date te hebben. Daarom is een koppeling tussen het kassamanagementsysteem of backoffice en de Magento webshop absoluut noodzakelijk. Wij hebben deze koppeling tussen Magento en VMSII van Vendit voor jou gerealiseerd, zodat je onder andere zorgeloos jouw producten, afbeeldingen en voorraadbeheer over beide winkels altijd up-to-date hebt.

Magento VMSII plugin

Beschik je reeds over een Magento webshop of is deze in aanbouw, maar is de VMSII koppeling nog niet gerealiseerd, dan is de ShopConnector plugin de oplossing! De licentiekosten voor de Magento koppeling met VMSII bedraagt éénmalig € 999,- (ex btw). Maandelijks wordt er een bedrag van € 49,- (ex btw) in rekening gebracht voor gebruikersondersteuning en updates.

Onze werkwijze

Ondanks dat wij beschikken over een “standaard” oplossing in de vorm van de ShopConnector plug-in, zien wij in de praktijk dat de integratie van de plug-in uitdagingen met zich meebrengt tijdens de implementatie in (bestaande) Magento webshops. Deze uitdagingen kunnen zitten in zaken zoals het gebruik van aangepaste thema’s, zelf ontwikkelde business logica, het gebruik van derde partij plug-ins en/of de inrichting van de e-commerce module van VMSII. Om deze reden is het voor ons lastig om voor aanvang van het project een werkbudget te definiëren. Om een realistisch beeld te krijgen van de uit te voeren werkzaamheden wordt het project opgedeeld in 2 fasen, Sprint 0 en realisatiefase. Afhankelijk van de omvang van de realisatie fase kan deze fase uit een of meerdere sprints (Sprint 1-x) bestaan.

Wat gebeurt er in Sprint 0

Om de implementatie van de ShopConnector plug-in zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, start het project altijd met een zogenaamde Sprint 0. Deze fase is bedoeld om enerzijds de uitgangspunten voor het project te bespreken en anderzijds de eventuele bottlenecks te identificeren op basis van de integratie van onze “standaard’ plug-in. Gedurende deze fase, die 12 uur (1.200 euro ex btw) in beslag neemt, wordt er intensief samengewerkt tussen alle partijen. Het uitgangspunt hierbij is dat zowel de projectverantwoordelijke van de klant (Retailer) en het webbureau fysiek aanwezig zijn op onze kantoorlocatie in Rotterdam.

Aan het einde van de sprint 0-fase is bekend welke bottlenecks aanwezig zijn, welke functionaliteiten aanvullend nodig zijn om tot een juiste implementatie te komen (maatwerk werkzaamheden), de prioritering van de hiervoor genoemde items, wat het verwachte werkbudget betreft voor het oplossen van de bottlenecks en eventuele aanvullende functionaliteiten en tot slot de planning en de doorlooptijd.

Op basis van de inzichten die ontstaan uit de Sprint 0 staat het klant vrij om te besluiten om niet verder te gaan met de realisatiefase. Mocht dit het geval zijn, dan wordt uitsluitend de Sprint 0 in rekening gebracht. Heel eerlijk en transparant!

De realisatiefase (Sprint 1-x)

Na een akkoord op het werkbudget die voortkomt uit de Sprint 0, wordt gestart aan fase twee, de realisatiefase. Deze fase staat volledig in het teken van het uitvoeren van de prioriteitenlijst. Afhankelijk van de omvang van de realisatiefase, wordt deze opgesplitst in een of meerdere sprints. Indien binnen een sprint nieuwe inzichten ontstaan of nieuwe bottlenecks worden geïdentificeerd, dan wordt in onderling overleg besloten hoe hier mee om te gaan. Dit kan enerzijds leiden tot het verruimen van het werkbudget of anderzijds het aanpassen van de prioriteiten van de nog uit te voeren items. Deze uit te voeren werkzaamheden binnen de sprint(s) geschieden opnieuw in nauwe samenwerking tussen alle partijen.

Naadloze integratie

E-Commerce is niet meer weg te denken uit de hedendaagse retailwereld. Maar hoe koppel jij Magento goed met jouw VMSII kassamanagement systeem? ShopConnector is dé naadloze koppeling tussen VMSII en Magento: ’s werelds meest gebruikte e-Commerce oplossing!

Altijd up-to-date

Kassamanagement systeem en webshop, 2 afzonderlijke systemen met hun eigen data. Hoe zorg jij ervoor dat alle relevante informatie altijd up-to-date is? ShopConnector synchroniseert periodiek alle product- en voorraadinformatie tussen VMSII en jouw Magento webshop. Een online bestelling? Jouw orders worden direct doorgezonden naar VMSII. Jouw online en offline informatie altijd up-to-date!

Vendit webshop met de ShopConnector is samenwerken met resultaat

ShopConnector is de door ons ontwikkelde plugin die zorgt voor een naadloze koppeling tussen Magento en VMSII van Vendit. Doordat wij deze koppeling zelf, in samenwerking met Vendit, hebben ontwikkeld beschikt je hiermee over de meest uitgebreide koppeling tussen beide systemen.

ShopConnector is ontwikkeld vanuit het idee dat jij het beheer van jouw productcategorieën, product- en voorraadinformatie volledig binnen VMSII uitvoert, waarna deze informatie geëxporteerd wordt naar jouw webshop. Je hoeft deze informatie dus niet meer handmatig in te voeren in Magento. Ontvang je een bestelling in jouw webshop, dan worden deze orders via de ShopConnector direct doorgezonden naar VMSII. Wijzig je de orderstatus binnen VMSII, dan wordt deze status direct gesynchroniseerd met jouw webshop, zodat jouw klant de voortgang van de order volledig kan blijven volgen. Kortom, jouw online en offline informatie altijd up-to-date!

Wil jij ook een koppeling met jouw webshop en kassamanagementsysteem van Vendit?

Neem dan eens contact op met:
Thomas
Managing Partner
010 8200 328