Cases overzicht

Mosadex E-commerce Platform (MEP) voor schaalbaarheid

Het MEP (Mosadex E-commerce Platform) is een Magento 2 basisplatform met multi-store én headless front-end

(Je) eigen team van e-commerce specialisten
Development en marketing onder een dak
30% jaar op jaar omzet groei
(Je) eigen team van e-commerce specialisten
Development en marketing onder een dak
30% jaar op jaar omzet groei
(Je) eigen team van e-commerce specialisten
Development en marketing onder een dak
30% jaar op jaar omzet groei
(Je) eigen team van e-commerce specialisten
Development en marketing onder een dak
30% jaar op jaar omzet groei

De Mosadex Groep

Mosadex is de leidende partij binnen de extramurale farmaceutische groothandelsmarkt (i.e. geneesmiddelen die je bij de apotheek vindt) in Nederland, met een marktaandeel van ±35% en een jaaromzet van ruim 1,2 miljard euro. Het bedrijf biedt zorg en diensten aan 500 Service Apotheken, 250 zorginstellingen, ruim 300 drogisterijen en meer dan 11 miljoen (zorg-)consumenten in Nederland. 

Binnen het e-commerce domein is het bedrijf al lange tijd actief met webshops zoals

 • YourSkin.nl, 
 • Leef.nl, 
 • DA.nl en 
 • Bewustwinkelen.nl. 

Mosadex is al een enige tijd bezig geweest met de digitale transitie. Daarbij zijn er meerdere e-commerce platformen gebouwd, die aan de achterkant op hun eigen manier communiceerden met de bestaande systemen en elk een eigen team hadden. Daarnaast is het bedrijf omvangrijk en complex van aard. Op natuurlijke wijze ontstond er zo een wildgroei aan systemen. In deze periode heeft het bedrijf inzichten opgedaan en besloten om een vervolgstap te maken binnen het e-commerce domein: alle e-commerce activiteiten beter inrichten en het aandeel ervan verhogen binnen de totale omzet.

E-commerce systemen

Om deze vervolgstap te maken heeft de Mosadex Groep Paul Leuverink aangesteld als e-commerce PO. Met sterke kennis van online en logistiek heeft Paul zich eerst gebogen over de toestand van alle e-commerce processen in het bedrijf en merkte daarbij op dat er een efficiëntieslag te maken was in de systemen en techniek.

Een noemenswaardige keuze hierin van de Mosadex Groep was om in zee te gaan met relatief kleinere bureaus, in plaats van internationaal grote dienstverleners op het gebied van e-commerce. 

Vervolgens is er een onderzoeksteam gevormd met Increase als marketingbureau en ons als  e-commerce bureau om een platformonderzoek uit te voeren en een business case op te stellen. Op basis daarvan is de keuze gemaakt om een basis platform te bouwen voor alle webshops: het Mosadex E-commerce Platform (MEP).

Mosadex E-commerce Platform (MEP)

Het MEP is een Magento 2 basis platform met specifieke functionaliteiten die nodig zijn voor de operationele processen van de verschillende webshops binnen de Mosadex Groep. Dit houdt in dat het MEP

 1. een goede dataflow moet hebben van en naar de brondata van het bedrijf, 
 2. alle functionaliteiten bezit die de verschillende webshops en hun teams nodig hebben en
 3. meerdere storefronts én een headless front-end mogelijk maakt. 

Architectuurschets van het Mosadex E-commerce Platform

Onze aanpak bestond uit 4 fases: inventariseren, designen, sprint 0 en realisatie. 

Inventarisatie

Binnen de inventarisatiefase hebben we grondig gekeken naar de ambities, de bestaande systemen architectuur en de gewenste functionaliteiten. Hierin werd duidelijk dat er aandacht nodig was voor dataflows, met name omdat data langs meerdere systemen uiteindelijk op het scherm van de klant terecht komt. 

Bijvoorbeeld, promotieregels: 

 1. deze worden aangemaakt in een systeem bij Mosadex, 
 2. worden via een API gepusht naar het Magento platform en
 3. kunnen vervolgens m.b.v. GraphQL schema’s naar een headless front-end.

Zowel de API van Mosadex naar Magento, het Magento platform zelf én de GraphQL schema’s voor een headless front-end, vallen binnen het development werk door FRMWRK.  

Zo zijn er meer processen die we onder de loep hebben genomen, om alles zo effectief en efficiënt mogelijk te maken voor alle betrokkenen in het e-commerce domein. 

Design

In de designfase zijn persona’s en bijbehorende customer journeys uitgewerkt. Op basis hiervan zijn er wireframes gemaakt en zijn de belangrijkste templates visueel uitgewerkt. Er is getracht om zo min mogelijk maatwerk te leveren, om zo de toekomstbestendigheid van het platform te waarborgen.

Uitgewerkte wireframes voor leef.nl in Figma

In deze fase is het van belang een nauwe samenwerking te hebben tussen development en online marketing. Zo hebben we er namelijk voor gezorgd dat enerzijds alle elementen die nodig zijn voor een ideale customer journey zijn onderzocht en dat anderzijds de afweging is gemaakt hoeveel maatwerk er mag zijn om een element te ontwikkelen. Deze balans tussen investering en resultaat is van essentieel belang om een groot project als deze binnen goede banen te begeleiden. 

Sprint 0

De sprint 0 was de voorbereiding voor de realisatie van het project. Het team is gesmeed, alle betrokkenen zijn op elkaar ingewerkt en de ontwikkel- en hosting omgevingen zijn ingericht. Er zijn 200 user stories opgesteld met acceptatiecriteria.

User story binnen Confluence met acceptatiecriteria

Realisatie

In de realisatiefase hebben we binnen 5 sprints van 3 weken het platform gebouwd en direct de eerste webshop live gezet. Volledig conform het MVP (i.e. minimum viable product) model.

Om zo snel mogelijk live te gaan met het MVP, hebben we de MoSCoW methode aangehouden in het verwerken van de user stories. Hierin hebben we als Scrum Master steeds de PO en betrokkene partijen uitgedaagd met de vraag: is dit een must-have, een should-have, een could-have of een would-have? Dit was een goede, maar vooral ook een snelle samenwerking. 

Resultaat: schaalbaarheid

Mosadex heeft nu het MEP (Mosadex E-commerce Platform). Een robuust basisplatform waar meerdere webshops op gaan draaien. Het MEP moet de commerciële doelen van het bedrijf kunnen verwezenlijken binnen het e-commerce domein. En dat kan nu en dit is waarom:

Het bedrijf is nu in staat om alle 70.000 producten te ontsluiten naar de webshop(s). Deze zelfde producten vervolgens ook doorgezet naar Google Shopping en bijbehorende Performance Max campagnes. Hiermee kunnen ze in rap tempo werken aan het winnen van nieuwe klanten.

In een test-run heeft het platform met één webshop binnen 6 maanden de maandomzet kunnen verhogen van 10.000 euro in maand 1, naar 330.000 euro in maand 6.

Naast het opbouwen van het klantenbestand is er (en wordt er) gewerkt aan retentie middels online marketing activiteiten.

Eindstatus is momenteel dat er een sterke basis staat om on-demand mee te groeien. Huidige vervolgstappen zijn om een headless front-end aan te sluiten op het platform en marketing activiteiten beter in richten. 

Mosadex aan het woord

Aanleiding voor de realisatie van het MEP was dat wij diverse stand-alone stores hadden die end-of-life waren. Verlieslatend ook. Maar, stoppen was geen optie omdat we allemaal wisten dat de toekomst online is. Dus, ontstond de vraag “hoe dan wel?”.

Daarvoor was ons antwoord simpel: één gestandaardiseerde, schaalbare back-end met een multi-store front-end oplossing. Hiermee zorgen we er namelijk ook voor dat de kosten aan de achterkant door iedereen gedragen wordt, in plaats van dat iedereen zijn eigen achterkant maakt. Dit is goed voor de beheersbaarheid én het is kostenbesparend t.o.v. de situatie ervoor. 

Deze uitdaging hebben we aangevlogen met FRMWRK en Increase. We hebben 196 user stories geschreven met must-haves, nice-to-haves enzovoorts. Op basis daarvan hebben we pakketten langs elkaar gelegd en gekozen voor Magento 2. 

Wat ik heel belangrijk vind -en wat ook een tip kan zijn voor andere bedrijven- is dat we met zijn drieën een business case hebben gemaakt: ik vanuit Mosadex, Martijn vanuit Increase en Ronald vanuit FRMWRK. Hierbij hebben we gekeken naar wat we denken te kunnen doen als het platform staat en wat daarvoor nodig is. Zo hebben we o.a. een conservatieve case en een ambitieuze uitgewerkt. We spraken elkaar gewoon aan wanneer dat nodig was. Dat werkte erg fijn.

Toen we begonnen met e-commerce twee jaar terug was er eigenlijk niemand. Daarvoor waren er wel webshops die autonoom groeiden. In geval van leef.nl was de start al in 2013/2014, toen zelfs met tv-campagnes. Maar, toen ik erbij kwam was alles en iedereen eigenlijk weg. Hiermee wil ik zeggen dat er al veel legacy was én dat het ook duidelijk was dat de webshops een enorme potentie hadden.

Vanuit mijn ervaring met start-ups/scale-ups heb ik ervoor gekozen om e-commerce binnen Mosadex met externen op te zetten. Die wijzen ons namelijk de weg, die wijzen ons op het nieuwste van het nieuwste. Als het dan eenmaal staat, dan nemen we het over, trekken we het naar ons toe. Inmiddels heb ik al 4 e-commerce specialisten aangenomen. Op den duur willen we alle capabilities naar ons toe pakken en bouwen in de tussentijd de benodigde kennis op. Want, er is “no way back”.

Paul Leuverink
Mosadex

Wat kun jij leren uit deze case?

Een e-commerce platform is de basis van je webshop. De complexiteit van zo’n platform is afhankelijk van wat er nodig is om het in te passen binnen je bestaande systemen architectuur. In geval van een groothandel als Mosadex is dit geen triviale klus. Maar, er is wel een bewezen platform neergezet, die schaalbaar en beheersbaar is.

Om een case als deze goed te laten verlopen zijn er een aantal zaken die op orde moeten zijn:

 1. Er moet een e-commerce visie zijn vanuit het bedrijf.
 2. Maatwerk moet minimaal blijven.
 3. Alle betrokkene partijen moeten op elkaar ingewerkt worden.
 4. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt –binnen het MVP model– om de scope van het project te managen.

Als eenmaal er een goede basis staat, dan is het een kwestie van het opbouwen van een klantenbestand met goede ROAS en het behouden ervan met een hoge retentie. Dát doe je dan weer met online marketing activiteiten.