Scrum: Van theorie naar praktijk

Onze ontwikkelmethode

Waarom Agile?

Een proces van efficiëntie.

De basis van onze aanpak komt voort uit de gedachte achter ‘agile softwareontwikkeling’ waarvan ‘Scrum’ in onze ogen de best toepasbare ontwikkelmethode is voor online projecten. Vandaar dat we het gedachte goed ‘agile Scrum’ eerst toelichten.

Waarom Agile werken?

Producten, markten, opdrachtgevers en inzichten veranderen continu. Dat vraagt om een manier van werken waarbij je als organisatie voortdurend kijkt hoe je zo efficiënt mogelijk de meeste waarde toevoegt. En dat is precies waar Agile werken om draait. Onze Agile aanpak maakt dat zowel ontwikkelprocessen als de opdrachtgevers wendbaarder en veerkrachtiger te worden. Wat centraal staat bij Agile werken? Mensen.

Kantoor
Hoe werkt het?

Korte lijntjes, samenwerking en interactie.

Minimal Loveable Product

Agile werken begon ooit in softwareontwikkeling en is inmiddels uitgegroeid tot beproefd gedachtegoed in alle werkvelden waar vernieuwing op de agenda staat. De methodiek gaat uit van kleine, multidisciplinaire teams die in korte cycli samenwerken. Deze cycli noemen we -in de Agile SCRUM ontwikkelmethode - sprints. De teamleden bepalen zelf de beste weg naar het doel dat ze samen met de opdrachtgever hebben gesteld.

 

Wat centraal staat bij Agile werken? Mensen.

Hun samenwerking en interactie zijn de succesfactoren voor elk ontwikkeltraject. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat het team zo snel mogelijk komt tot een product dat waarde toevoegt, in ons geval: het Minimal Loveable Product (MLP). De opdrachtgever en het team overleggen met regelmaat om in te spelen op voortschrijdend inzicht. Zo wordt stap voor stap gewerkt aan het behalen van online resultaat.

 

SCRUM is één van de bekendste Agile methodieken.

Vrij vertaald staat een ‘Agile SCRUM’ aanpak voor:

  • intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en ons
  • snel starten met realiseren
  • prioriteiten stellen op basis van gestelde doelen
  • korte ‘sprints’ waarin afgeronde onderdelen worden opgeleverd en gecheckt
  • planning en budget staan vast, de scope is flexibel
  • bijsturing op basis van voortschrijdend inzicht zonder impact op planning en budget
De ontwikkeling

Snel, maar gecontroleerd.

Samen ontwikkelen

Onze aanpak zorgt voor een snelle doorlooptijd van voorbereiden en realisatie. Ontwikkelen doe je samen: wij dagen onze opdrachtgevers uit om scherpe keuzes te maken om snel resultaat te boeken. Na livegang zorgt een actieve service manager ervoor dat de website veilig en up to date blijft. Daarnaast wordt de opdrachtgever door een online marketeer begeleid om de website stapsgewijs te optimaliseren.

Zó herken je de Scrum expert

 

Onze opdrachtgevers

Wij zijn er voor de ambitieuze e-commerce ondernemer die aan onszelf doet denken.