Online Marketing, roadmap voor succes

Na het realiseren van het nieuwe platform, of de overname hiervan, begint het pas echt. Dan moet er resultaat worden geboekt.

“The proof is in numbers. The numbers don’t lie!”, NBA Speler Damien Wilkins zei het in 2006 erg treffend. Een prachtige website, veel bezoekers en positieve reacties is geen garantie voor succes. Een gedegen online marketing strategie is dan ook van groot belang. Samen met onze online marketing specialisten zetten we de ideale online marketing mix in om jouw online platform verder te ontwikkelen.

Roadmap

Na het realiseren van de nieuwe website of webshop, of de overname hiervan, begint het pas echt. Dan moet er resultaat worden geboekt. Om hierin onze klanten goed van dienst te kunnen zijn hebben wij als online marketing team de roadmapstrategie ontwikkeld.

De roadmapstrategie is gebaseerd op de stip op de horizon, die wij samen met jou neerzetten. Wat is het uiteindelijke doel en hoe werken wij er gezamenlijk naar toe. Deze werkwijze is intensief voor zowel onze online marketeers, de developers, als voor jou als klant. Met korte periodieke sprints werken we gezamenlijk naar de stip op de horizon.

ABCD

Onze online marketing specialisten werken binnen de Roadmap met hun eigen beproefde ABCD aan diensten: Analyse, Bezoekers, Conversie en Development. De vier eenheid van deze onderdelen zorgen ervoor dat alle online marketing activiteiten worden gebruikt voor jouw website.

Het ABCD-model brengen wij samen met jou in praktijk. Dit doen we door middel van periodieke korte sprints, waarin alle activiteiten aan bod komen en er samen gekeken wordt welke kant het opgaat en welke kant we samen op willen. Je bent dus altijd op de hoogte van wat er speelt, waar iedereen mee bezig is en daarnaast bepaal je zelf, op basis van ons advies en analyses, welke onderdelen van je website we aanpakken.

Analyseren als basis

Het verbeteren van de website begint met een gedegen analyse van de cijfers. Om dit goed te kunnen doen, implementeren onze Google Analytics gecertificeerde medewerkers bij al onze klanten Google Analytics via de Google Tagmanager, een zeer uitgebreide webanalyse tool. Binnen deze tool kunnen wij het gedrag van de bezoekers, de belangrijkste KPI’s en vele andere onderdelen van de website inzien, analyseren en vergelijken met de gestelde doelen. Om het hoogst haalbare uit uw website te halen en te beginnen met conversie optimalisatie is het belangrijk om inzichtelijk te hebben hoe de bezoeker zich gedraagt. Waar raakt hij de weg kwijt, welke stappen neemt hij of slaat hij over en waar haakt hij af in bijvoorbeeld het invullen van formulieren of het bestellen van producten.

Om deze data voor jou inzichtelijk te maken kunnen wij speciaal voor jouw website een KPI Dashboard ontwikkelen. Hierin geven wij op een duidelijke en grafische manier inzicht in de prestaties van jouw website.

Aan de hand van de analyse van de cijfers kunnen wij pijnpunten op je website identificeren en aangeven waar verbetering mogelijk is. Deze punten gaan we aan de hand van een conversie optimalisatie plan aanpassen, testen en verbeteren.

Bezoekers

Geen enkele website kan zonder bezoekers, en om er voor te zorgen dat er genoeg bezoekers komen om jouw doelen en KPI’s te behalen zetten wij meerdere kanalen in. Deze varieren van zoekmachine optimalisatie (SEO), advertising, zowel in zoekmachines, op social media als op andere kanalen, organische inzet van social media en emailmarketing. Voor elk kanaal zetten wij tools in die ervoor zorgen dat wij kwalitatieve bezoekers werven en dat wij tijdig kunnen bijsturen om het beste resultaat te behalen.

Conversie optimalisatie

Conversie optimalisatie is het verhogen van het rendement uit de bezoekers door middel van het testen van de website. Het is een doorlopende cyclus waarbij constant wordt gezocht naar verbeteringen ten behoeve van de conversie, dit kan zowel een conversie zijn uit een formulier, maar ook het bestellen van een product.

Aan de hand van een analyse stellen wij, in lijn met de eerder opgestelde doelen, een aantal hypotheses op. Met de opgestelde hypotheses zullen wij een conversie optimalisatie plan opstellen met daarin één of meerdere testen, waarbij het doel conversie verhoging is. Hierin wordt onder meer aangegeven welke testen er worden gedaan, bijvoorbeeld een A/B test of een Multi-variatie test, en welke aanpassingen er worden gedaan. Voor het testtraject maken wij gebruik van Visual Website Optimizer, dit is een tool waarmee wij eenvoudig aanpassingen kunnen doorvoeren op de website zonder dat er een developer aan de slag hoeft of dat de website uit de lucht is. Een kosten efficiënte en snelle manier om in een korte tijd de conversie te verhogen.

De resultaten rapporteren wij aan jou en gezamenlijk kijken we dan naar de volgende test en het definitief doorvoeren van wijzigingen op de website. Elke test wordt verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd tot het resultaat naar tevredenheid is.

Development

Normaal gesproken niet direct een online marketing dienst, maar alle wensen die vanuit de analyses, bezoekers genereren en conversie optimalisatie naar voren komen moeten wel worden geïmplementeerd op de website. Hiervoor is vaak een developer nodig.

 

FRMWRK is met zijn Online marketing specialisten Google Partner:

 

Of neem direct contact op met onze online marketing Consultants

pijl voor online marketing consultants

 

Meer weten over online marketing?

Neem dan eens contact op met:
Mollo
Online Marketeer
010 8200 326