Ken jij jouw online marketing cijfers?

Krijg direct inzicht in jouw online marketing prestaties

Klipfolio Dashboard:
direct inzicht in jouw online marketing resultaat

Klipfolio is de tool waarmee wij dashboards maken om jouw online (en offline) resultaten in één oogopslag weer te geven. Op het dashboard zijn meerdere databronnen aangesloten, zodat cijfers en verbanden volledig geautomatiseerd zichtbaar worden. Zo kun je er bijvoorbeeld eenvoudig de omzetcijfers afzetten tegen de investering in SEO en Adwords. De tool werkt bijna realtime, dus je hebt altijd een actueel beeld van de cijfers. Het dashboard is krachtig door zijn eenvoud: toegang tot de cijfertjes heb je natuurlijk altijd, maar middels een grafische weergave wordt het een stuk makkelijker om er conclusies uit te trekken.

Van ambitie naar cijfers en keuzes maken

Onduidelijkheid over online (marketing) prestaties komt binnen bedrijven vaak voort uit een gebrek aan een helder geformuleerde ambitie en meetbare doelstellingen. Jouw online marketing prestaties zijn dan ook zo goed als je zwakste schakel. Bij FRMWRK nemen we jouw ambitie en doelstellingen daarom als uitgangspunt; alleen zo kun je sturen op resultaat. Ze zijn leidend voor de keuzes die we maken, en in die keuzes geven we je natuurlijk graag inzicht. Stel nu bijvoorbeeld dat je een heldere verkoopdoelstelling hebt geformuleerd. We zien na enkele maanden dat de omzet nog wat achterblijft, maar de cijfers laten ons zien dat dit niet aan de SEO inspanningen ligt; jouw Magento 2 platform wordt in Google’s top 3 getoond bij relevante zoekopdrachten. De orderwaarde blijkt aan de lage kant. Dus, wat gaan we dan doen? Vol inzetten op advertising om meer traffic naar je platform te pushen, of de conversie in je shop verbeteren? Dat laatste natuurlijk! De gemiddelde orderwaarde kunnen we verhogen door het toevoegen van bijvoorbeeld kassakoopjes en bundels of het instellen van geautomatiseerde prijsaanpassingen.

Sturen op cijfers, de juiste formule

Het dashboard stellen wij zo in dat het automatisch formules berekent. Een voorbeeld van een belangrijke formule is de zogenaamde ROAS, de Return On Ad Spend. Deze formule berekent simpel gezegd hoeveel iedere Euro die je aan advertenties hebt gespendeerd je heeft opgeleverd. Samen bepalen we wat voor kosten-baten balans voor jou goed is. De ROAS berekenen we door de advertentiekosten van je omzet af te trekken, en de uitkomst daarvan te delen door diezelfde kosten. Dit geeft jou een reëel beeld van het resultaat van elke Euro die je investeert in advertising. Door heldere resultaten te communiceren weten onze klanten waar ze aan toe zijn. Een van onze klanten startte voorzichtig met duizend euro advertentiebudget, maar door de hoge ROAS hebben we dit ondertussen verveelvoudigd. Logisch, want als de resultaten goed zijn, investeer je natuurlijk graag.