Blog overzicht

Sprint 0; een goed begin is het halve werk!

Onze aanpak is volledig gebaseerd op de Scrum Agile projectmethodiek en binnen deze methodiek wordt er gesproken over een Sprint 0, maar wat is het nou precies en wat bereiken wij ermee? In deze blogpost probeer ik je een goed beeld te geven van de waarde van deze fase.

Bijgewerkt:

October 16, 2015

(Je) eigen team van e-commerce specialisten
Development en marketing onder een dak
30% jaar op jaar omzet groei
(Je) eigen team van e-commerce specialisten
Development en marketing onder een dak
30% jaar op jaar omzet groei
(Je) eigen team van e-commerce specialisten
Development en marketing onder een dak
30% jaar op jaar omzet groei
(Je) eigen team van e-commerce specialisten
Development en marketing onder een dak
30% jaar op jaar omzet groei
Contents

Onze aanpak is volledig gebaseerd op de Scrum Agile projectmethodiek en binnen deze methodiek wordt er gesproken over een Sprint 0, maar wat is het nou precies en wat bereiken wij ermee? In deze blogpost probeer ik je een goed beeld te geven van de waarde van deze fase.

Op basis van de eerste gesprekken die wij met jou hebben gevoerd, de informatie die hierin is gedeeld en onze eigen ervaringen uit eerdere (soortgelijke) projecten kan ons projectteam een eerste gevoel afgeven omtrent het benodigde budget voor de realisatie van jouw wensen. Omdat tijdens het bepalen van het budget aannames worden gedaan, zaken verschillend geïnterpreteerd kunnen worden en omdat wij nog niet intensief met jou hebben samengewerkt, is dit veelal al een eerste bandbreedte.

Om als e-commerce bureau een reële inschatting van de werkzaamheden te krijgen, een planning op te stellen en zoveel mogelijk onzekerheden weg te nemen - de projectrisico's - is een voorbereidende fase nodig: Sprint 0. De Sprint 0 bestaat niet uitsluitend uit het wegnemen van onzekerheden, maar ook het al in gereedheid gebracht van basis zaken voor de realisatie. Dit zorgt ervoor dat wij direct na Sprint 0 de realisatiefase in kunnen. Het fundament is dan gelegd.

Sprint 0 is een verkapte presales ?!

Ik hoor je denken, is Sprint 0 niet een verkapte presales fase, om alles duidelijk te krijgen voor het project, maar dan betaald? Absoluut niet! Het project wordt zodanig goed voorbereid in Sprint 0, dat het direct zijn vruchten afwerpt tijdens de realisatiefase. Om een beeld te krijgen van wat er dan zoal gebeurd in deze fase, onderstaand een mooi lijstje ;-)

Projectteam Sprint 0

Als eerste wordt in Sprint 0 jouw eigen projectteam gevormd; Jij als PO (productowner), onze Scrum Master en de noodzakelijke projectleden, in de vorm van een back- en/of front-end ontwikkelaar, visual designer, online marketing specialist en eventuele derde partijen. Door in een team te werken raken wij meer en meer op elkaar ingewerkt.

Werken met onze aanpak

Je krijgt direct een beeld van hoe de aanpak werkt. Geen lange requirementsdocumenten, maar samen bespreken waar we naar toe willen. We gaan nog niet de diepte in, maar dagen je wel al uit om in deze fase keuzes te maken in het belang van kwaliteit, planning en je budget.

Visual design

Er wordt (veelal) een visual design uitgewerkt. Niet alle pagina's, maar de essentiële pagina's die de basis vormen voor de realisatie. In veel gevallen levert een visual design al de eerste voortschrijdende inzichten op.

Afstemming derde partijen

De afstemming met derde partijen (indien noodzakelijk). Deze haken wij aan en zorgen ervoor dat wij inzicht krijgen in hun werkwijze, producten en indien nodig regelen wij toegang tot hun software of hardware.

Onderzoek te ontwikkelen functionaliteiten

We onderzoeken de te ontwikkelen functionaliteiten, modules of andere technische oplossingen waar onzekerheid in zit.

Wegnemen project risico's

We nemen zoveel mogelijk project risico's weg. Alles wat de oplevering binnen het budget en planning in de weg kan staan wordt tegen het licht gehouden in Sprint 0 en waar nodig direct opgelost.

Opzetten ontwikkelstraat

De volledige ontwikkelstraat wordt ingericht en neergezet in Sprint 0. Wij werken met een zogenaamde OTAP straat, wat inhoudt dat er diverse omgevingen dienen te worden ingericht, zoals onze ontwikkelomgeving, jouw acceptatie-omgeving en de uiteindelijk productie-omgeving.

Installatie Magento installatie

Onze winshop configuratie - ons Magento 2 fundament - waarbinnen wij een aantal belangrijke aanpassingen hebben doorgevoerd - wordt geïnstalleerd.

Als wij al deze stappen hebben afgerond wordt door ons een reële begroting (timebox) en planning aan je voorgesteld. De inschatting is nog steeds gebaseerd op high level requirement, waarbij wel al rekening is gehouden met de invulling van details, maar deze worden tijdens de realisatiefase op basis van prioriteit al dan niet doorgevoerd.

Na onze sprint 0 hebben wij een zogenaamde escape ingebouwd. Met andere woorden, mocht er een aanleiding zijn om niet verder te gaan met het project, bijvoorbeeld omdat blijkt dat er meer budget nodig is om het gewenste resultaat te behalen of dat de werkmethodiek niet past bij jou, dan kan je altijd besluiten om te stoppen. Sta je dan met lege handen? Nee, naast het feit dat je heel veel aanvullende informatie hebt ontvangen over de invulling van jouw project, heb je ook recht op alle ontwikkelde elementen, waaronder ons winshop fundament.

Mocht je na het lezen van deze post nog met inhoudelijke vragen zitten, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Blog Categorieën

Thomas van Rooijen
Managing Partner

Ken jij ons team al? Check hier al onze specialisten!

FRMWRK Podcast

Op Weg Naar 20 Miljoen is onze e-commerce podcast waarin je leert betere beslissingen te maken in jouw online groei.

Podcast
Ondernemen
HRMWRK
Webshop Ontwikkeling
Online Marketing
ROI Strategie